Effectief beïnvloeden

Wilt u ook meer invloed uitoefenen tijdens een overleg of één-op-één gesprek?

Doelgroep

Leidinggevenden en adviseurs die meer invloed willen uitoefenen, zowel in één-op-één gesprekken als in overlegsituaties.

Doel

U kent na de training:

 • uw eigen bevorderende en belemmerende kernovertuigingen (paradigma’s);

U kunt na de training:

 • uw daarmee samenhangende eigen beïnvloedingsgedrag benoemen;
 • strategieën ontwikkelen om de belemmerende aspecten in uw gedrag om te zetten in effectief gedrag;
 • interactiepatronen herkennen en deze strategisch beïnvloeden door het eigen gedrag te sturen en daarmee het gewenste effect op het gedrag te bewerkstelligen;
 • groepscultuur beïnvloeden en groepsprocessen effectief hanteren in het kader van de te behalen doelen;
 • hard zijn op de inhoud (uw doelen en belangen) zijn en zorgzaam op de relatie.

De training Effectief beïnvloeden is gericht op de ontwikkeling van uw persoonlijke kwaliteiten en uw leiderschapskwaliteiten. Tijdens de training gaan we uit van de opvatting dat u anderen effectiever kunt sturen en beïnvloeden als u kennis heeft van uw eigen overtuigingen en het daarmee samenhangende gedrag.
Oftewel, u kunt een ander pas effectief beïnvloeden als u zichzelf kent. U kunt uzelf pas beïnvloeden als u uw eigen doelen en overtuigingen kent. Hiermee bent u staat objectiever naar uw communicatie-strategieën te kijken, kunt u interactie patronen leren herkennen en leert u uw eigen gedrag zo te gebruiken dat u het gedrag van de anderen effectief kunt beïnvloeden.

Werkwijze

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • weten wat je wilt en kunt, weten wat je van jezelf nodig hebt om dat te bereiken;
 • kennen van je eigen sterke en zwakke eigenschappen;
 • gebruik van LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen);
 • sturen van je eigen gedrag en daarmee het gedrag van de ander;
 • inspireren, motiveren en coachen;
 • structureren en sturen van de interactie in één op één gesprekken en groepsgesprekken;
 • herkennen, hanteren en ombuigen van weerstand;

Uw eigen gedrag staat centraal. Er wordt gewerkt met uw eigen casuïstiek. De theorie is ondersteunend aan de praktijk. Professionele trainingsacteurs worden ingezet bij het oefenen van de gespreks- en overlegsituaties.

Duur

Twee dagen

Materiaal

Naslagwerk

Deelnemers

minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers per trainingsgroep

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 3.900,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: