Leiding geven

Wij maken onderscheid tussen managers en leiders. Een manager is iemand die zorgt voor continuïteit in de bedrijfsvoering van de organisatie, die het bestaande moet consolideren. Een leider is iemand die op tijd signaleert dat verandering nodig is, daar iedereen van weet te overtuigen en die in staat is verandering ook daadwerkelijk door te zetten.

Een leider vindt vervolgens zijn mensen, door zijn invloed, bereid om aan de doelen te werken, ook als die niet altijd van meet af aan voor henzelf nastrevenswaardig leken. Een leider is iemand die niet bij voorbaat zijn macht inzet om doelen voor elkaar te krijgen.

Niet elke manager is een leider. Niet elke manager hoeft dat te zijn. Er zijn genoeg managementfuncties waar het werk voornamelijk draait om beheersing en consolidatie van het bestaande. Van een leider mag je ontwikkeling, verandering verwachten. Verandering is soms slechts mondjesmaat nodig.
Niet elke manager hoeft een groot leider te zijn. Veel managers gedragen zich wel te veel als zodanig. Zij zetten overbodige veranderingen in gang, zijn tevreden over zichzelf, maar doen het eigenlijk helemaal niet zo best. Ze verspillen zo veel energie aan zaken die er niet echt toe doen.

Bedrijfstrainingen: Leiding geven