Bedrijfstrainingen op maat

Voor u en uw collega's met een vergelijkbare functie of rol in de organisatie

Online training Omgaan met agressie

Agressief gedrag komt steeds vaker voor, maar kan worden aangepakt. Training is hiervoor een middel. Hierdoor worden medewerkers weerbaarder en voelen zij zich beter voorbereid op lastige situaties. Online trainen is hiertoe een effectieve, flexibele en praktische methode. LEES MEER

Opdrachtmanagement

Opdrachtgever en projectleider: 'it takes two to tango!" Het doel van opdrachtmanagement is het realiseren van integrale betrokkenheid van opdrachtgevers bij projecten, zodat het doel bereikt wordt volgens afspraak. LEES MEER

Leiderschap

Interactieve training waarbij theorie en praktische oefening elkaar afwisselen, voor managers en leidinggevenden die voor hun gevoel méér willen betekenen voor hun medewerkers en hun organisatie dan nu mogelijk lijkt. LEES MEER

individuele schrijfcoaching

Tijdens een individueel intakegesprek formuleert u met de trainer uw persoonlijke leerdoelen. De trainer beoordeelt samen met u enkele van uw recent geschreven teksten. Aan de hand van uw leerdoelen en de beoordeling van uw teksten adviseert de trainer de onderwerpen voor de ‘Individuele schrijfcoaching’. LEES MEER

Zakelijk corresponderen en e-mailgebruik

U oefent in de workshop uw boodschap doelgericht en op een gestructureerde manier te schrijven waarbij voortdurend de lezer als uitgangspunt wordt genomen. Voor het aangaan en behouden van de relatie met uw lezer is de competentie tact en sensitief gedrag van groot belang wanneer u een e-mail of brief schrijft. LEES MEER

Perfect Nederlands

Interactieve training gericht op het oefenen van de hoofdregels van de (nieuwe)spelling en grammatica. LEES MEER

Schriftelijk rapporteren

In de training Schriftelijk rapporteren oefent u lezersgericht schrijven en uw nota's, verslagen en rapporten voorzien van een objectieve, verantwoorde boodschap. LEES MEER

Mentorentraining 'Leren leren'

Praktische, interactieve training voor stagebegeleiders, senior medewerkers die collega's in dienen te werken en coaches die betrokken zijn bij kennisoverdracht in hun organisatie. LEES MEER

Didactische vaardigheden

Tijdens de training Didactische vaardigheden leert u leerbehoeften onderscheiden, doelgerichte leerplannen ontwikkelen en doet u ervaring op met verschillende manieren om kennis en vaardigheden over dragen en groepen en individuen begeleiden, te interesseren en geïnteresseerd te houden. LEES MEER

Timemanagement

In de training Timemanagement wordt u zich ervan bewust hoe u uw tijd besteedt en of u dat efficiënt doet. U leert de balans tussen uw werk en uw privé-leven af te stemmen door keuzen te maken, prioriteiten te stellen LEES MEER

Klantgericht telefoneren

De training Klantgericht Telefoneren biedt u de mogelijkheid uw telefoongedrag kritisch onder de loep te nemen en verder te professionaliseren. LEES MEER

Gesprekstechnieken voor managers

Wilt u als leidinggevende uw performance in contact met uw medewerkers en collega's verbeteren, dan is de training Gesprekstechnieken voor managers hiervoor een adequaat middel. LEES MEER

Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn managementinstrumenten waarin op constructieve en creatieve wijze tussen leidinggevende en medewerker verwachtingen worden uitgewisseld, resultaten worden besproken en afspraken worden gemaakt LEES MEER

Professioneel, zakelijk communiceren

U leert, naast communicatietechnieken en spreek- en luistervaardigheden, ook uw klanten onderscheiden op basis van verschillende sociale gedragsstijlen, en uw eigen gedrag daarop afstemmen. LEES MEER

Coachend leidinggeven

De manager als coach, een rol die past in organisaties die de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers willen stimuleren, die hun medewerkers willen leren “leren”. Deze organisaties willen hun medewerkers de bij hen aanwezige kennis laten vinden en deze laten samenbrengen met de kennis en ervaring van anderen. Hierdoor zijn deze organisaties uiterst effectief. LEES MEER

Praktisch leidinggeven

Leidinggeven is niet slechts een vaardigheid die iemand kan leren. Leidinggeven is een combinatie van gevoel, houding, kennis en vaardigheden inzetten om het beste uit mensen te halen. Kernbegrippen zijn luisteren, vragen stellen, delegeren, coachen, corrigeren. LEES MEER

Onderhandelen

In de training Onderhandelen leert u volgens de principes van de Harvard-methode werken aan continuïteit van uw zakelijke relatie. Tegelijkertijd onderhandelt u inhoudelijk vanuit wederzijds begrip voor de redelijkheid van elkaars belangen. LEES MEER

Effectief beïnvloeden

Tijdens de training gaan we uit van de opvatting dat u anderen effectiever kunt sturen en beïnvloeden als u kennis heeft van uw eigen overtuigingen en het daarmee samenhangende gedrag. Oftewel: u kunt een ander pas effectief beïnvloeden als u zichzelf kent. LEES MEER

Conflicthantering

Conflicthantering is een vaardigheid die u in staat stelt effectief om te gaan met belangentegenstellingen tussen u en uw klanten of leveranciers en tussen collega’s. LEES MEER

Omgaan met agressie en lastig gedrag

De tolerantiegrens daalt. Agressief gedrag komt steeds vaker voor, maar agressie kan worden aangepakt. Training is hiervoor een middel. Hierdoor worden medewerkers weerbaarder en voelen zij zich beter voorbereid op lastige situaties. LEES MEER

Assertief handelen

Assertiviteit - voor uzelf durven opkomen - daar verdient u respect mee. LEES MEER

Persoonlijke effectiviteit

De training is bedoeld voor iedereen die het lastig vindt om voor zichzelf op te komen of die in aanwezigheid van anderen wat minder aan bod komt. U krijgt tijdens deze training een beter inzicht in uw eigen gedrag en oefent hoe u uw eigen stevigheid kunt behouden, terwijl u in contact met anderen treedt. Hiervan heeft u profijt. En niet alleen op uw werk! LEES MEER