Organisatie in ontwikkeling

Organisaties ontwikkelen zich; passen zich aan aan hun omgeving. Organisaties groeien, krimpen, fuseren, gaan partnerships aan, etc.

Werkelijke ontwikkeling vindt pas plaats als ook de medewerkers in uw organisatie zich ontwikkelen, meegroeien in de gewenste richting. Ontwikkeling en groei zijn veranderprocessen die bedreigend kunnen overkomen. Hierom is het van belang dat uw medewerkers zich hierop goed kunnen voorbereiden. Een open communicatiecultuur, elkaar serieus nemen, veiligheid creeeren, daar gaat het om bij het effectief omgaan met veranderingen. Workshps en trainingen kunnen daarbij ondersteunend werken.

Bedrijfstrainingen: Organisatie in ontwikkeling