Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn managementinstrumenten waarin op constructieve en creatieve wijze tussen leidinggevende en medewerker verwachtingen worden uitgewisseld, resultaten worden besproken en afspraken worden gemaakt.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken laten zich van elkaar onderscheiden.
Functioneringsgesprekken vinden min of meer regelmatig plaats en zijn in eerste instantie bedoeld om “de vinger aan de pols” te houden. Functioneringsgesprekken zijn tweerichtingsverkeer: er is werkelijk sprake van een gesprek. 
Beoordelingsgesprekken vinden in de regel slechts één maal per jaar plaats en zijn vooral bedoeld om resultaten van het functioneren te beoordelen en afspraken te maken. Beoordelingsgesprekken zijn dan ook meer éénrichtingsverkeer.

In de training Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren versterkt u uw gespreksvaardigheden om een betrouwbaar en zuiver oordeel te kunnen geven over de resultaten en ontwikkeling van uw medewerkers. U leert heldere afspraken maken met uw medewerkers om gezamenlijke doelen te realiseren. U kunt vaststellen welk gedrag versterkt moet worden om een bepaald resultaat te behalen.

Doelgroep

Leidinggevenden die functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten (gaan) voeren.

Doel

U hebt na afloop van de training inzicht in:

 • communicatietechnieken;
 • het effect van uw verbale en non-verbale communicatie op anderen.

U kunt na afloop van de training:

 • communicatietechnieken effectief gebruiken (actief luisteren, vragen stellen, etcetera);
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken voorbereiden en voeren;
 • constructief feedback geven en ontvangen;
 • complimenten maken;
 • omgaan met weerstand en emoties;
 • slecht-nieuws(beoordelings-)gesprekken voeren.

Werkwijze

De theorie wordt kort uiteengezet en afgewisseld met praktische oefeningen. U leert het effect van uw verbale en non-verbale gedrag tijdens de gesprekken herkennen.
Gedurende tenminste twee dagdelen oefent u de verschillende aspecten van functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren in simulaties met professionele trainingsacteurs. Deze worden intensief nabesproken. U oefent met behulp van uw eigen cases bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • een functioneringsgesprek voorbereiden en voeren;
 • een beoordelingsgesprek voorbereiden en voeren met goed- en met slecht nieuws;
 • feedback geven, complimenten maken;
 • omgaan met kritiek;
 • afspraken maken.

Duur

De training duurt twee dagen. Afhankelijk van de inhoud en wensen van de opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden.

Materiaal

De deelnemers ontvangen bij de training een uitgebreid naslagwerk

Deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 3.900,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: