Intervisie

Intervisie voor meer zelfoplossend vermogen

Intervisie verbetert het eigen functioneren en daarmee het welbevinden op het werk. Met Intervisie leren medewerkers te onderzoeken welke mogelijkheden zijzelf hebben om werkgerelateerde kwesties op te lossen, of zaken in beweging te krijgen.

Daartoe wordt periodiek, doorgaans maandelijks met een aantal collega’s ingegaan op een werkgerelateerde kwestie waar echter ook persoonlijke zaken doorheen kunnen  spelen.

Als thema’s kunt u bijvoorbeeld denken aan ‘verantwoordelijkheid’, ‘wat is precies het probleem’, ‘onbewuste overtuigingen’, ‘bewust worden van eigen gevoelens’, ‘de kracht van inleven’, ‘knopen doorhakken’, ‘durven aanspreken’, ‘gelijkwaardige dialoog’, ‘verschillen tussen mensen’, ‘de zeggingskracht van beelden’ en ‘de moed om kwetsbaar te durven zijn’.

Neem contact op voor meer informatie over deze aanpak, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bel of mail ons

070 514 07 76

Turn on JavaScript!