Mentorentraining 'Leren leren'

Doelgerichte, interactieve training voor stagebegeleiders, werkbegeleiders, mentoren en coaches, die collega's, leerlingen of stagiaires in dienen te werken of die betrokken zijn bij kennisoverdracht in organisaties

Doelgroep

De doelgroep voor deze training wordt gevormd door medewerkers en leidinggevenden die collega’s inwerken of instrueren op nieuwe taken of die nieuwe medewerkers moeten inwerken op taken.

De training wordt opgebouwd rondom een aantal vaste trainingsonderwerpen. Tussen deze trainingsonderwerpen houden we voldoende ruimte open om door middel van discussie en het werken in kleinere groepjes, de in uw organisatie gehanteerde wijze van mentorschap te bespreken en te evalueren.

Doel

U kent na afloop van de training: 

  • verschillende leerstijlen en kunt deze herkennen. 

U bent na afloop van de training in staat om :

  • taakgerichte doelen te formuleren;
  • instructies te verzorgen;
  • taken voor te doen;
  • te observeren en te beoordelen;
  • terugkoppeling te geven op uitgevoerde taken.

U bent na afloop van de training verder in staat om:

  • coachende vragen te stellen; 
  • feedback te geven; 
  • om te gaan met weerstand.

Werkwijze

Tijdens de training wordt geoefend in rollenspelen met professionele trainingsacteurs. Het voordeel van werken met een acteur is dat de acteur direct feedback kan geven aan de deelnemer over hoe hij het gesprek heeft ervaren. Bovendien kunnen zij specifieke situaties herhalen waardoor de deelnemers kunnen ervaren dat een gesprek tot steeds een andere uitkomst kan leiden. De deelnemers kunnen dus bijvoorbeeld een gesprek ‘overdoen’, hun gedrag aanpassen en het effect van dit alternatieve gedrag op de reactie van de leidinggevende, medewerker of collega of klant evalueren. Hierdoor is het leereffect groot. De training krijgt hierdoor een heel praktisch en dynamisch karakter.

Programma

KLIK HIER voor het programmavoorstel bij de Mentorentraining 'Leren leren'.

Duur

Twee dagen. In overleg met de opdrachtgeer kan hiervan afgeweken worden.

Materiaal

De deelnemers ontvangen bij de training een uitgebreid naslagwerk

Deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 3.900,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: