Succesvol trainen op uitvoerend niveau

Vaak richten bureaus die trainingen en opleidingen aan organisaties aanbieden zich op medewerkers en leidinggevenden op middelbaar en hoger niveau. De effectiviteit van deze organisaties wordt echter niet alléén bepaald door het midden en hogere niveau maar juist ook op de werkvloer. Dáár wordt de opdracht van de organisatie uitgevoerd, dáár ligt vaak het contact met de klant.

Schellekens & partners richt zich in trainingen steeds vaker succesvol op medewerkers op uitvoerend niveau. Je kunt hierbij denken aan medewerkers van nutsbedrijven zoals energieleveranciers of waterleidingbedrijven, medewerkers in de zorg, postbezorgers en koeriers van pakketbezorgdiensten, chauffeurs en stewards en stewardessen van luchtvaartmaatschappijen.

In veel organisaties is het nog steeds gebruikelijk om medewerkers die in bepaalde, min of meer gelijkwaardige functies werken, ‘naar cursus te sturen’. Vaak hebben medewerkers helemaal geen zin in de cursus of herkennen zij zich niet in nut en noodzaak van de cursus.

Het is onze kunst om de vaak schijnbaar passieve, afwachtende of ‘consumerende’ houding van deze medewerkers zo te beïnvloeden dat zij hun betrokkenheid weer gaan tonen en de waarde van wat er in de training of workshop wordt aangeboden kunnen waarderen; niet alleen professioneel-zakelijk, maar vooral ook voor zichzelf, als privé-persoon. Door de deelnemers te triggeren op wat het geleerde hen persoonlijk kan brengen lukt het ons vaak om deelnemers die ‘gestuurd zijn’ te enthousiasmeren en actief te laten participeren in de trainingen.

Zo lukt het ons om een training, al dan niet met een verplicht karakter, voor medewerkers interessant en leerzaam te maken en het rendement van de training voor de organisatie te verhogen.

Succes verzekerd!