Afspraken maken en aanspreekbaar zijn

Onderling vertrouwen en sociale veiligheid vormen de basis voor het uitgangspunt ‘afspraak-is-afspraak’.

Elkaar hierop kunnen, mogen en durven aanspreken is het bindmiddel van uw samenwerking met anderen. Angst voor een mogelijke reactie van uw gesprekspartner mag u hierbij niet in de weg staan. 

Doelgroep

Iedereen die samenwerkt in een organisatie waarbij het maken van afspraken en het elkaar aanspreken op het naleven van deze afspraken een aandachtspunt vormt.

Doel

U kunt na afloop van de training:

• eenduidige afspraken met elkaar maken;
• op een positieve en constructieve manier feedback geven;
• de ander confronteren met de effecten van gedrag;
• complimenteren en corrigeren;
• feedback ontvangen en daarmee uw voordeel doen;
• effectiever samenwerken met collega’s en leidinggevenden.

Werkwijze

De theorie over het maken van eenduidige afspraken, contronteren en mgaan met feedback worden kort uiteengezet en afgewisseld met praktische oefeningen en modellen. U leert het effect van uw gedrag op anderen herkennen en hier feedback op geven. In simulaties met een professionele trainingsacteur oefent u met het aanspreken en confronteren wanneer blijkt dat overeengekomen afspraken niet worden nagekomen.

Duur

Eén dag. Afhankelijk van de inhoud en wensen van de opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden.

Materiaal

De deelnemers ontvangen bij de training een uitgebreid naslagwerk

Deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 1.950,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: