Assertief handelen

Wat wint u erbij als u zich assertief opstelt? Wanneer u zichzelf durft te zijn en zelfverzekerd overkomt, heeft dat positieve effecten op uw werk en uw relaties.

Doelgroep

Iedereen die samenwerkt, leiding geeft of service verleent aan klanten, kortom iedereen die contact heeft met anderen en die zich pro-actief wil opstellen en zich meer wil 'tonen'. 

Doel

U heeft na afloop van de training:

 • inzicht in de verschillen tussen en het effect van assertief, agressief en sub-assertief gedrag;
 • inzicht in het effect van uw verbale en non-verbale communicatie op anderen;
 • kennis en acceptatie van assertief gedrag.

U kunt na afloop van de training:

 • assertiviteit als de balans tussen onderdanig en agressief gedrag onderscheiden;
 • eerlijk en duidelijk zijn: zeggen wat u denkt, voelt en wilt;
 • zelfverzekerd en respectvol omgaan met anderen;
 • kritiek en waardering (feedback) geven en ontvangen;
 • ruimte laten voor onderhandelingen en effectieve afspraken maken.

Wat wint u erbij als u zich assertief opstelt?

Wanneer u zichzelf durft te zijn en zelfverzekerd overkomt, heeft dat positieve effecten op uw werk en uw relaties. In de training Assertief handelen leert u op een open en eerlijke manier te uiten wat u vindt en wilt én wat uw voorkeuren en behoeften zijn. U heeft hierbij tegelijkertijd oog voor de verwachtingen van anderen. Hierdoor dwingt u aandacht en respect af.

Zelfrespect, respect voor de ander, effectievere samenwerking, minder stress en grotere kans op het bereiken van uw doelen. U kunt meer richting geven aan uw eigen leven.

Met assertief gedrag stelt u zich ten doel op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan en uw relaties zoveel mogelijk in hun waarde te laten. Het valt niet mee om u assertief op te stellen. U moet eerst een aantal drempels voor uzelf overwinnen, voordat u voor uzelf durft opkomen.

Werkwijze

Tijdens de training Assertiviteit wordt de theorie over assertiviteit, weerstand en communicatie kort uiteengezet en afgewisseld met praktische oefeningen en instrumenten. U leert het effect van uw gedrag op anderen herkennen. In simulaties met professionele trainingsacteurs oefent u met assertief gedrag en traint u uw communicatietechnieken. U oefent bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • verzoeken doen, grenzen stellen en verzoeken weigeren;
 • feedback geven en ontvangen;
 • assertief onderhandelen.

Duur

De training Assertief Handelen duurt in principe 2 dagdelen. In overleg met de opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden

Materiaal

Naslagwerk

Deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 1.950,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: