Coachend leidinggeven

Ook uw mensen weten en kunnen meestal meer dan ze zelf denken.

Organisaties die de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers stimuleren, leren hun medewerkers “leren”. Deze organisaties willen hun medewerkers de bij hen aanwezige kennis laten vinden en deze laten samenbrengen met de kennis en ervaring van anderen. De initiatieven en creativiteit die zo ontstaan, worden effectief ingezet bij het bereiken van de organisatiedoelen.

Het bereiken van organisatiedoelen en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling zijn dus twee zijden van dezelfde medaille. Het mes snijdt aan beide kanten: de organisatie ontwikkelt zich en groeit, net zoals de medewerkers zich ontwikkelen en groeien. De lerende organisatie wordt een hanteerbaar begrip! De training Coachend leidinggeven ondersteunt uw leidinggevenden hierbij.

Doelgroep

Leidinggevenden en medewerkers (teams, afdelingen) die coaching willen invoeren als de managementstijl die past bij hun lerende organisatie.

Doel

U hebt na afloop van de training:

 • inzicht in de doelen en werkwijze van coachen als stijl van (bege-)leiding geven aan groei en ontwikkeling;
 • kennis van de voordelen van coachen en de organisatorische randvoorwaarden waarbinnen coaching toegepast kan worden;
 • inzicht in het gewenste managersgedrag dat succesvol coachen mogelijk maakt.

U kunt na afloop van de training:

 • een stappenplan voor coaching maken;
 • een persoonlijk coachingsplan maken;
 • communicatieve vaardigheden in coachingsgesprekken toepassen;
 • commitment voor coaching verkrijgen;
 • doelen stellen en overeenkomen;
 • instrueren, feedback geven en correctiegesprekken voeren.

Werkwijze

De theorie over coaching, het coachingmodel, communicatie en gespreksmodellen worden kort uiteengezet en afgewisseld met praktische oefeningen en instrumenten.

U leert de verschillende stappen in het coachingmodel toepassen. Bij elke stap in het coachingmodel horen bepaalde communicatietechnieken die in simulaties met professionele trainingsacteurs geoefend worden. U oefent de volgende situaties:

 • coachingsgesprek voeren (visie en taak- en persoonsgerichte doelen formuleren; afspraken maken over voorwaarden en resultaten);
 • voortgangsgesprekken voeren: feedback geven en ontvangen, instrueren, counselen en mentoren
 • persoonsgerichte gesprekken voeren;
 • assertief onderhandelen;
 • beoordelen.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: