Doelgericht vergaderen

Vergaderen is: samen zijn, samen weten, samen werken en samen beslissen! 

Veel deelnemers aan vergaderingen vinden dat vooral de voorzitter verantwoordelijk is voor het welslagen van de vergadering. Dat is in zekere zin ook het geval. Toch kan de deelnemer aan de vergadering zelf ook een kritische bijdrage leveren aan zowel de juiste technieken en procedures als aan het vergaderproces zelf.

In de training Doelgericht vergaderen leert u de juiste vergadertechnieken gebruiken. Ook leert u effectief inspelen op disfunctionele rollen tijdens vergaderingen. U traint zich in het voorbereiden van vergaderingen. U oefent het presenteren en beargumenteren van agendapunten. U verhoogt zo het effect van uw eigen inbreng in vergaderingen en daarmee van de doeltreffendheid van de vergadering als geheel.

Doelgroep

Vergadergroepen waarvan de deelnemers zo efficiënt en effectief mogelijk willen vergaderen.

Doel

U kent na afloop van de training 

 • verschillende vergaderprocedures en de vergaderdoelen.

U bent zich na de training bewust van:

 • uw eigen communicatie- en onderhandelingsstijl.

U kunt na afloop van de training:

 • gebruik maken van de juiste vergaderprocedures en -technieken;
 • probleemoplossend, besluitvormend vergaderen;
 • gestructureerd presenteren en argumenteren;
 • effectief omgaan met belangentegenstellingen;
 • inspelen op disfunctionele rollen.

Werkwijze

De training wordt opgezet rondom de individuele vragen van voorzitter en deelnemers van een vergadergroep. Deze worden in de voorbereiding van de training geïnventariseerd.
We maken in de training gebruik van voorbeelden en agendapunten die in de vergadergroep actueel zijn. Het doel is de doeltreffendheid van de vergaderingen te verhogen. Daarom gaan we onder andere in op:

 • inhoud, proces en procedure;
 • disfunctionele rollen en eigen communicatiestijlen;
 • omgaan met belangentegenstellingen;
 • voorbereiding en structuur aanbrengen;
 • presenteren en argumenteren.

Vergadercoach

Desgewenst kan de training opgezet worden als “vergadercoach”. In deze werkwijze begeleidt de trainer/coach de vergadergroep gedurende één maar meestal meerdere “live-vergaderingen”. Deze worden geanalyseerd en intensief met de deelnemers nabesproken. Iedere deelnemer krijgt feedback op zijn individuele inbreng en formuleert individuele leerpunten. In een volgende vergadering worden deze geoefend. Met betrekking tot de onderwerpen die in de nabespreking aan de orde komen, wordt een theoretisch kader aangeboden.

Duur

Eén dag. Afhankelijk van de inhoud en wensen van de opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden.

Materiaal

De deelnemers ontvangen bij de training een uitgebreid naslagwerk

Deelnemers

deze training is mogelijk per vergadergroep. anders minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 1.500,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: