Omgaan met feedback

Als u wilt samenwerken, vereist dat een respectvolle en eerlijke omgang met elkaar. Daarvoor is het nodig dat u op elkaar kunt vertrouwen. Onderling vertrouwen en sociale veiligheid vormen de basis voor het uitgangspunt ‘afspraak-is-afspraak’. Elkaar hierop kunnen, mogen en durven aanspreken is het bindmiddel van uw samenwerking met anderen. Angst voor een mogelijke reactie van uw gesprekspartner mag u hierbij niet in de weg staan.

Doelgroep

Iedereen die samenwerkt en die het moeilijk vindt om anderen aan te spreken op het nakomen van afspraken, de resultaten van het werk of het effect van gedrag.

Doel

U kent na afloop van de training:

• de feedbackregels.

U kunt na afloop van de training:

• afspraken maken en verantwoording nemen voor deze afspraken;
• op een positieve en constructieve manier feedback geven;
• confronteren met de effecten van gedrag;
• complimenteren en corrigeren;
• omgaan met kritiek, fouten en klachten;
• feedback ontvangen en daarmee je voordeel doen;
• effectiever samenwerken met collega’s en leidinggevenden.

Werkwijze

De theorie wordt kort uiteengezet en afgewisseld met praktische oefeningen en modellen. U leert het effect van uw gedrag op anderen herkennen en hier feedback op geven. In simulaties met professionele trainingsacteurs oefent u met het geven en ontvangen van feedback. U oefent bijvoorbeeld iemand te complimenten, te corrigeren of te confronteren.

Duur

Eén dag. Afhankelijk van de inhoud en wensen van de opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden.

Materiaal

De deelnemers ontvangen bij de training een uitgebreid naslagwerk

Deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 1.950,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.