Praktijkgericht omgevingsmanagement

“Ook als je niet verwacht dat het ‘pijn’ zal gaan doen.”

Omgevingsmanagement is een strategie om (project-)doelen te realiseren door (project-)belangen in lijn te brengen met de belangen in de (project-)omgeving. Omgevingsmanagement heeft als doel om (project-)belangen en belangen van partijen in de omgeving, expliciet en gestructureerd in kaart te brengen om deze tijdig op elkaar af te kunnen stemmen en met elkaar in balans te kunnen brengen om een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat te bereiken. Hiermee doet Omgevingsmanagement een sterk beroep op competenties als waarnemen, onderhandelen, beïnvloeden, omgaan met meningsverschillen en procesmatig werken.

Doelgroep

Leidinggevenden, Omgevingsmanagers en Projectmanagers die de belangen die in de omgeving van hun project of programma spelen, willen kunnen identificeren en betrekken voor een optimaal resultaat.

Doel

U kent na afloop van de workshop:

  • het begrippenkader rondom omgevingsmanagement;
  • verschillende technieken van omgevingsmanagement;
  • verschillende communicatie- en conflictstijlen en uw eigen voorkeursstijl;
  • de principes van onderhandelen (mutual-gain methode);
  • overtuigende redenen om omgevingsmanagement toe te passen.

U kunt na afloop van de workshop:

  • het belang van omgevingsmanagement voor uw organisatie of project aangeven en uitleggen;
  • partijen met belangen in de omgeving van uw organisatie of project in kaart brengen;
  • belangen van verschillende partijen inventariseren en naar elkaar toe brengen;
  • omgevingsmanagement toepassen
  • en daarmee een project of opdrachtresultaat realiseren waar iedereen ‘ja’ tegen zegt!

Werkwijze

De theorie over praktijkgericht omgevingsmanagement wordt verweven met praktijkgerichte oefeningen en herkenbare situaties aangeboden. Tijdens de workshop wordt er veel ruimte geboden voor het inbrengen van eigen cases en vraagstukken. De deelnemers oefenen zich tijdens de workshop in een prktisch, gerichte werkmethode waarmee zij omgevingsmanagement direct in de praktijk tot uitvoering kunnen brengen.

Duur

De training duurt twee dagen. Afhankelijk van de inhoud en wensen van de opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden.

Materiaal

De deelnemers ontvangen bij de training een uitgebreid naslagwerk

Deelnemers

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers per trainingsgroep

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 3.000,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: