Probleemanalyse en besluitvorming

“Problemen die je kunt voorkomen hoef je ook niet op te lossen”. 

De training Probleemanalyse en besluitvorming is bedoeld voor managers en medewerkers die deel uitmaken van besluitvormingsgremia. Dit kunnen projectteams, MT’s of werkgroepen zijn. Tijdens de training Probleemanalyse en besluitvorming oefent u problemen eenduidig definieren en toepassen van verschillende besluitvormingstechnieken in praktijkcasussen. Ook leert u hoe u effectief invloed kunt uitoefenen in overlegsituaties waarin besluiten voorbereid en genomen dienen te worden. In de training is aandacht voor de inbreng van actuele casuïstiek.

Doelgroep

Managers en medewerkers die besluiten moeten voorbereiden en nemen.

Doel

U kent na afloop van de training:

  • verschillende besluitvormingstechnieken;
  • uw eigen rol in besluitvormingsprocessen en de rollen van uw collega’s.

U kunt na afloop van de training:

  • omgaan met meningsverschillen en conflictsituaties binnen uw team;
  • effectief feedback geven, omgaan met kritiek;
  • omgaan met de invloed van uw management of dominante gedrag in de groep op de kwaliteit van uw besluitvorming;
  • vroegtijdig valkuilen onderkennen waardoor u “groepsdenken” kunt voorkomen;
  • analytisch en lateraal denken.

Werkwijze

De training bestaat uit zowel individuele als collectieve oefeningen en actuele casuïstiek. Hiermee ontwikkelt u de input voor discussie en meningsvorming. U ontvangt theoretische achtergrondinformatie ter ondersteuning van uw begripsvorming.

Duur

Twee dagen. In overleg met de opdrachtgeer kan hiervan afgeweken worden.

Materiaal

Naslagwerk

Deelnemers

minimaal 6, maximaal 12 deelnemers per groep

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 3.000,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: