Onze suggesties

Voor uw team of voor uw afdeling

Online training Omgaan met agressie

Agressief gedrag komt steeds vaker voor, maar kan worden aangepakt. Training is hiervoor een middel. Hierdoor worden medewerkers weerbaarder en voelen zij zich beter voorbereid op lastige situaties. Online trainen is hiertoe een effectieve, flexibele en praktische methode. LEES MEER

Weerbaar bij veranderingen

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Medewerkers en leidinggevenden moeten zich mee-ontwikkelen. Soms stuit dit op onbegrip of weerstand en emotionele reacties. Tijdens deze workshop worden deze reacties benoemd, bespreekbaar gemaakt en krijgen ze een plaats in het ontwikkelingsfasen van de organisatie. LEES MEER

Klantgericht telefoneren

De training Klantgericht Telefoneren biedt u de mogelijkheid uw telefoongedrag kritisch onder de loep te nemen en verder te professionaliseren. LEES MEER

Doelgericht vergaderen

In de training Doelgericht vergaderen leert u de juiste vergadertechnieken gebruiken: u leert effectief inspelen op disfunctionele rollen tijdens vergaderingen en u traint zich in het voorbereiden van vergaderingen. U oefent het presenteren en beargumenteren van agendapunten. U verhoogt zo het effect van uw eigen inbreng in vergaderingen. Ook mogelijk als 'vergadercoach': begeleiding voor u en uw vergaderteam tijdens uw vergaderingen! LEES MEER

Teamontwikkeling

Tijdens de training Teamontwikkeling leert u zichzelf en uw teamleden beter kennen. Hierbij gaan plezier in het samen werken en investeren in de ontwikkeling van uw team hand in hand! U ervaart hoe mensen verschillende communicatiestijlen hanteren en leert om elkaar open en eerlijk terugkoppeling te geven. Ook als outdoortraining in de Ardennen! LEES MEER

Praktijkgericht omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement heeft als doel om (project-)belangen en belangen van partijen in de omgeving, expliciet en gestructureerd in kaart te brengen om deze tijdig op elkaar af te kunnen stemmen en met elkaar in balans te kunnen brengen om een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat te bereiken. LEES MEER

Projectmatig werken

De training Projectmatig werken biedt medewerkers en managers een gedegen introductie in het begrippenkader en instrumentarium van projectmatig werken. LEES MEER

Omgaan met feedback

Feedback geven of ontvangen is vaak het probleem niet. Het probleem ligt 'm vaker in de omgang met elkaar, de angst voor de reactie van de ander. Onderling vertrouwen en sociale veiligheid zijn voorwaarden voor een gezonde samenwerking. Dát is waar deze training op insteekt. LEES MEER

Probleemanalyse en besluitvorming

Tijdens de training Probleemanalyse en besluitvorming oefent u problemen eenduidig te definiëren en traint u verschillende besluitvormingstechnieken in praktijkcasussen. Ook leert u hoe u effectief invloed kunt uitoefenen in overlegsituaties waarin besluiten voorbereid en genomen dienen te worden. LEES MEER

Effectief beïnvloeden

Tijdens de training gaan we uit van de opvatting dat u anderen effectiever kunt sturen en beïnvloeden als u kennis heeft van uw eigen overtuigingen en het daarmee samenhangende gedrag. Oftewel: u kunt een ander pas effectief beïnvloeden als u zichzelf kent. LEES MEER

Conflicthantering

Conflicthantering is een vaardigheid die u in staat stelt effectief om te gaan met belangentegenstellingen tussen u en uw klanten of leveranciers en tussen collega’s. LEES MEER

Omgaan met feedback

Feedback geven of ontvangen is vaak het probleem niet. Het probleem ligt 'm vaker in de omgang met elkaar, de angst voor de reactie van de ander. Onderling vertrouwen en sociale veiligheid zijn voorwaarden voor een gezonde samenwerking. Dát is waar deze training op insteekt. LEES MEER

Afspraken maken en aanspreekbaar zijn

Onderling vertrouwen en sociale veiligheid vormen de basis voor het uitgangspunt ‘afspraak-is-afspraak’. Elkaar hierop kunnen, mogen en durven aanspreken is het bindmiddel van uw samenwerking met anderen. LEES MEER

Omgaan met agressie en lastig gedrag

De tolerantiegrens daalt. Agressief gedrag komt steeds vaker voor, maar agressie kan worden aangepakt. Training is hiervoor een middel. Hierdoor worden medewerkers weerbaarder en voelen zij zich beter voorbereid op lastige situaties. LEES MEER