Weerbaar bij veranderingen

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Soms gaat dit gepaard met schoksgewijze re-organisaties. 'Alles wordt anders'!

Leidinggevenden en medewerkers in organisaties moeten zich aanpassen om mee te kunnen veranderen. Vaak gaat dit gepaard met onbegrip, weerstand en emotionele reacties. Met workshops 'Weerbaar bij veranderingen' kunt u uw medewerkers op een aanstaande re-organisatie of organisatieontwikkeling voorbereiden. Hiermee kunt u veel onbegrip en weerstand helpen voorkomen!

Doelgroep

Leidinggevenden en medewerkers in organisaties die aan de vooravond staan van een belangrijk veranderingsproces.

Doel

De deelnemer aan de workshop kunnen:

  • gevoelens die 'verandering' met zich meebrengt bij zichzelf herkennen en kunnen deze benoemen;
  • de consequenties van de verandering voor zichzelf herkennen;
  • en hebben ervaren hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Werkwijze

Verandering kost tijd, energie, frustratie. Dat hoort erbij! Verandering levert angst en frustratie op, zekerheden worden onzekerheden. Het inventariseren en met elkaar delen van deze gevoelens en benoemen waar deze gevoelens vandaan komen is een belangrijk onderdeel van de workshop (zelfreflectie). Het snappen, herkennen en erkennen dat dit bij ‘verandering‘ hoort en dat dit een proces is waarbij vrijwel iedereen, in elke organisatie die verandert, doorheen gaat, kan helpen bij het accepteren en plaatsen van deze gevoelens van angst, woede en frustratie.  Als de deelnemers aan de workshops zich hiervan bewust worden en zich hierop in kunnen stellen vergroot dat de zekerheid, het vertrouwen, ‘het hoort erbij’ (geloof, acceptatie).

Tijdens dit deel van de workshops formuleren de deelnemers antwoorden op vragen zoals: Wat betekent de reorganisatie voor mijzelf en voor mijn gedrag? Waar zit ik zelf in het veranderproces? Welke steun heb ik nodig?  Wat kan ik zelf doen? Wat verwacht ik van mijn  leidinggevende en van mijn collega’s? 

Tenslotte concluderen we: ‘gedrag is een keuze’.  Het gevoel dat ieder heeft bij de veranderingen zijn nu bekend. De consequenties van de veranderingen zijn gedeeld. Hoe je nu verder zelf met het veranderproces omgaat ligt bij jou zelf! Bijvoorbeeld met de vraag hoe je om kunt gaan met miscommunicatie? Ga je mee met roddels of misverstanden, doe je aan stemmingmakerij? Of ga je op zoek naar juiste informatie? Geef je feedback aan collega’s die namens jou in werkgroepen meedenken of brand je hen alleen maar af. Concludeer gezamenlijk met welk gedrag ben je beter in staat om je eigen en je teams belangen te dienen. Geloof in jezelf en in je collega’s!

 

Duur

de workshop 'Weerbaar bij veranderingen' duur één dag. Afhankelijk van de exacte opdracht en situatie in de organisatie kunnen aanvullende workshops gewenst zijn.

Materiaal

geen

Deelnemers

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers per trainingsgroep

Prijs

Maatwerktraining: prijs op aanvraag. Richtprijs per training € 1.500,00, incl. materiaalkosten, reistijd; excl. voorbereiding, reiskosten trainer en acteur, eventuele parkeerkosten, accommodatiekosten en 21% BTW.

voor meer informatie over deze training, een intakegesprek of een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook deze trainingen: