Werkwijze

Schellekens & partners biedt uitsluitend maatwerkoplossingen voor organisaties. Wij zijn in staat de door u gevraagde opleidingen en trainingen volgens uw specificaties voor te bereiden en uit te voeren. Hierdoor zijn onze oplossingen altijd erg effectief!

Samen met u doorgronden wij de door u geschetste problematiek en inventariseren wij uw wensen en eisen. Op basis van een gedegen analyse inventariseren wij oplossingen, die wij samen met u afstemmen en overeenkomen. Bij voorkeur stemmen wij de gekozen oplossingen bovendien af met de doelgroep. Bijvoorbeeld door een intake met de beoogde deelnemer(s) aan een training of opleiding.

Wij verwoorden ons voorstel in een helder en overzichtelijk Plan van Aanpak, inclusief een investeringsindicatie. Wanneer wij overeenstemming met u hebben bereikt over het Plan van Aanpak stellen wij een definitieve offerte voor u op.

Schellekens & partners werkt met een groep ‘vaste’ freelance trainers, die zich voor langere tijd aan ons verbonden hebben. Hierdoor kunnen wij altijd specialistische kennis, ervaring en vaardigheden leveren.

Leest u hier meer over hoe wij te werk gaan.